cover
poster

24 Hours 24 ชั่วโมงอันตราย ซีซั่น 1-5


ซีรีย์ฝรั่ง พากษ์ไทย 2001
ประเภท :

ตัวละครในเรื่องมักเผชิญกับการตัดสินใจที่ทดสอบความรู้สึกผิดชอบชั่วดี และในบางครั้งอาจต้องยอมให้สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ที่ดีกว่า ตัวอย่างเช่น ในฤดูกาลที่สอง เจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมมีโอกาสที่จะเตือนซีทียูเรื่องการโจมตีอาคารที่ทำการของซีทียู แต่โต้เถียงกันว่าการทำเช่นนั้นอาจทำให้ผู้ร้ายรู้ตัวและอาจทำให้สูญเสียเบาะแสที่อาจนำไปหาผู้ร้ายได้ และในอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลห้า เมื่อผู้ก่อการร้ายวางแผนที่จะปล่อยแก๊สทำลายประสาทในห้างสรรพสินค้าที่เต็มไปด้วยประชาชน รวมถึงในฤดูกาลสาม เมื่อประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่ซีทียูต้องเลือกระหว่างชีวิตของเจ้าหน้าที่ซีทียูระดับสูงและภัยคุกคามจากการโจมตีที่กำลังจะเกิดขึ้น ในขณะที่ฤดูกาลสี่ ก็มีกรณีที่ตัวละครหลักของเรื่องต้องเลือกช่วยชีวิตชายคนใดคนหนึ่ง ระหว่างคนที่มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการโจมตีด้วยจรวดนิวเคลียร์ กับอีกคนที่เป็นสามีของตัวละครหลักของเรื่องอีกตัว เมื่อทั้งคู่กำลังจะตาย จึงเป็นสถานการณ์ทั้งขึ้นทั้งล่อง ที่ตัวละครเอกต้องตัดสินใจเลือกคนที่เขาจะช่วยชีวิต และในบางครั้ง แม้แต่ประธานาธิบดีก็ต้องรับมือกับสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างนี้เช่นกัน เช่นในฤดูกาลหก เมื่อประธานาธิบดีขอให้ตัวละครเอกสละชีวิตเพื่อแลกเปลี่ยนกับตำแหน่งที่ตั้งของผู้ก่อการร้ายคนหนึ่ง

35.48K