cover
poster

Tribes of Europa ยูโรปาทมิฬ ตอนที่ 1-6


ซีรีย์ฝรั่ง ซับไทย 2021
ประเภท :

เรื่องราวในปี พ.ศ. 2517 เมื่อเกิดภัยพิบัติระดับโลกอย่างลึกลับ สงครามจะลุกลามระหว่างชนเผ่าที่โผล่ออกมาจากซากเรืออับปางของยุโรป พี่น้องสามคนจากเผ่า Origine ที่สงบสุขถูกแยกจากกันและถูกบังคับให้ปลอมเส้นทางของตัวเองในการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยการกระทําสําหรับอนาคตของยูโรปาใหม่นี้

1.08K

ดู Tribes of Europa (ซับไทย)