seriescoverimagefor Qin Dynasty Epic: Part 1

ดูซีรีย์จีน Qin Dynasty Epic: Part 1 ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ตอนที่ 1-78 (จบ) ซับไทย

     Qin Dynasty Epic: Part 1 (ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร) เป็นไปตามรัฐฉินในช่วงปลายยุครัฐสงคราม Ying Zheng, Lu Bu Wei, Li Si, Wang Jian และนักการเมืองที่น่าเกรงขามหลายคนทำงานร่วมกันเพื่อรวมหกรัฐภายใต้การปกครองเดียว จักรวรรดิฉินกลายเป็นราชวงศ์แรกของจักรวรรดิจีน รัฐฉินประสบความสำเร็จในการครอบงำทางยุทธศาสตร์ในหกรัฐเนื่องจากมาตรการที่ก้าวร้าวของกษัตริย์ Zhao Xiang หลังมีผู้เสียชีวิตติดต่อกันของกษัตริย์ Zhao Xiang และรัชทายาทของเขา Xiao Wen ราชสำนักถูกโยนเข้าสู่ข้อพิพาทเรื่องความชอบธรรม Lu Bu Wei พ่อค้าผู้มีอำนาจและมีอิทธิพลพยายามยึดอำนาจโดยช่วย Ying Yi Ren เจ้าชายที่ถูกเนรเทศขึ้นสู่บัลลังก์ เจ้าชายคนโตออกจากเมืองหลวงทำให้ความไม่สงบทางการเมืองใกล้เข้ามา ฉินโจมตีรัฐอื่น ๆ ด้วยความทะเยอทะยานที่จะปกครองดินแดนทั้งหมด อย่างไรก็ตามการต่อสู้ระหว่าง Qin และ Zhao พิสูจน์ได้ว่ายากและถึงตาย หลังจากอิ๋งเจิ้งเจ้าชายแห่งฉินและจ้าวจี๋แม่ของเขาเดินทางกลับบ้านแล้วอิ๋งเจิ้งก็เริ่มแสดงคุณสมบัติของผู้ปกครองภายใต้การแนะนำของหลู่บูเหว่ย เพื่อที่จะนั่งลูกชายของเธอบนบัลลังก์ Zhao Ji และ Lu Bu Wei ร่วมมือกับ Huayang Furen Ying Zheng เริ่มต้นบนเส้นทางอันเปื้อนเลือดสู่การเป็นจักรพรรดิในขณะที่เขาใช้ผู้คนรอบข้างเพื่อรักษาอำนาจ
ปี : 2020
หมวดหมู่ : ซีรีย์จีน
เสียง : ซับไทย
อัปเดทเมื่อ : 2021-01-02 23:25:57
เข้าชมแล้ว : 3,069 ครั้ง

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1 ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ตอนที่ 1-78 (จบ) (ซับไทย)


ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 1   
103 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 2   
140 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 3   
45 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 4   
35 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 5   
48 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 6   
44 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 7   
37 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 8   
39 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 9   
41 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 10   
29 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 11   
39 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 12   
44 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 13   
41 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 14   
40 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 15   
43 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 16   
40 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 17   
41 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 18   
35 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 19   
43 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 20   
44 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 21   
37 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 22   
40 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 23   
36 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 24   
50 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 25   
31 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 26   
33 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 27   
55 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 28   
38 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 29   
31 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 30   
41 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 31   
31 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 32   
29 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 33   
32 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 34   
32 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 35   
34 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 36   
30 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 37   
33 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 38   
28 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 39   
25 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 40   
30 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 41   
30 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 42   
37 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 43   
35 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 44   
38 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 45   
33 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 46   
33 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 47   
37 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 48   
34 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 49   
30 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 50   
27 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 51   
24 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 52   
30 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 53   
32 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 54   
26 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 55   
28 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 56   
25 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 57   
26 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 58   
22 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 59   
25 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 60   
28 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 61   
23 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 62   
20 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 63   
25 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 64   
21 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 65   
22 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 66   
25 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 67   
22 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 68   
22 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 69   
25 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 70   
20 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 71   
29 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 72   
25 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 73   
30 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 74   
24 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 75   
26 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 76   
21 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 77   
24 view    

ดู Qin Dynasty Epic: Part 1   -   EP. 78   
22 view