poster Tribes of Europa

ดูซีรีย์ฝรั่ง Tribes of Europa ยูโรปาทมิฬ ตอนที่ 1-6 ซับไทย

     เรื่องราวในปี พ.ศ. 2517 เมื่อเกิดภัยพิบัติระดับโลกอย่างลึกลับ สงครามจะลุกลามระหว่างชนเผ่าที่โผล่ออกมาจากซากเรืออับปางของยุโรป พี่น้องสามคนจากเผ่า Origine ที่สงบสุขถูกแยกจากกันและถูกบังคับให้ปลอมเส้นทางของตัวเองในการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยการกระทําสําหรับอนาคตของยูโรปาใหม่นี้
    :     2021
     :     ซับไทย
    :     จบแล้ว
    :     127 ครั้ง

ดู Tribes of Europa ยูโรปาทมิฬ ตอนที่ 1-6 (ซับไทย)